Để có thể phát hành hóa đơn, các bạn cần tích hợp thêm tiện ích ký số vào trình duyệt web bằng cách nhấn chuột vào 1 trong 2 link bên dưới tùy theo trình duyệt web bạn đang sử dụng.