• Hướng dẫn nộp Thông báo phát hành hóa đơn qua mạng
  • 23:59 10/07/2019

    Hướng dẫn nộp Thông báo phát hành hóa đơn qua mạng

    Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác chuyển đổi dịch vụ hóa đơn và kê khai thuế, P.A Việt Nam đã cho xuất bản hệ thống đăng ký hóa đơn điện tử. Dưới đây là bài hướng dẫn Nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng.