• Trường hợp người mua hàng có nhu cầu chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy, người bán có thể thực hiện được không? Và được chuyển đổi bao nhiêu lần?
  • Trường hợp doanh nghiệp được miễn chỉ tiêu đóng dấu trên hóa đơn tự in, đặt in, có được miễn chỉ tiêu đóng dấu trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy hay không?
  • Nếu hóa đơn đã xuất ( đã lập và ký số) nếu có sai sót thì điều chỉnh như thế nào?
  • Cách nộp thông báo phát hành qua mạng như thế nào?
  • Hóa đơn điện tử là gì?
  • Hộ kê khai sử dụng hóa đơn điện tử từ thời điểm nào và cần phải có điều kiện gì?
  • Tôi vẫn đang xuất hóa đơn thông tư cũ, vậy những hóa đơn tháng 11 có cần phải chuyển dữ liệu hóa đơn qua CQT không?
  • Hiện tại Doanh Nghiệp có được sử dụng hóa đơn cũ, dùng song song với hóa đơn giấy không? có phải hủy đi không?
X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales