FAQ câu hỏi thường gặp

  • Hộ kinh doanh muốn được hướng dẫn về thông tin hoá điện tử và đặc biệt là các bước mà hộ kinh doanh cần làm để tiến hành sử dụng hoá đơn điện tử?
  • Hóa đơn điện tử có mấy liên?
  • Những lợi ích của hóa đơn điện tử?
  • Hóa đơn điện tử có được sử dụng dạng song ngữ (Tiếng Việt và Tiếng nước ngoài) được không?
  • Trường hợp mất hóa đơn chuyển đổi, có bị phạt hay không? Phải làm gì khi vận chuyển hàng hóa trong trường hợp này?
  • Phần mềm của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có thể kết nối từ phần mềm kế toán của doanh nghiệp không?
  • Doanh nghiệp có thể sử dụng chung chữ ký số(CKS) với khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử hay không? Có sử dụng chữ ký của nhà cung cấp Chữ ký số khác được không?
  • Có bắt buộc có CKS của người mua trên hóa đơn điện tử?
  • Có thể xuất hóa đơn điện tử lùi ngày? Xuất nhảy số?
  • Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử?
X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales