CHỮ KÝ SỐ CHI PHÍ ĐẶT MUA
Phí duy trì 12 tháng 115.200đ x 12 tháng Đặt Mua
Phí duy trì 24 tháng 77.200đ x 24 tháng Đặt Mua
Phí duy trì 36 tháng 66.400đ x 36 tháng Đặt Mua
CHỮ KÝ SỐ CÁ NHÂN - VÀNG CHI PHÍ ĐẶT MUA
Phí duy trì 12 tháng 84.800đ x 12 tháng Đặt Mua
Phí duy trì 24 tháng 84.800đ x 24 tháng Đặt Mua
CHỮ KÝ SỐ CÁ NHÂN - KIM CƯƠNG CHI PHÍ ĐẶT MUA
Phí duy trì 12 tháng 125.200đ x 12 tháng Đặt Mua
Phí duy trì 24 tháng 125.200đ x 24 tháng Đặt Mua
CHỮ KÝ SỐ CHO MÁY CHỦ CHI PHÍ ĐẶT MUA
Phí duy trì 12 tháng 900.000đ x 12 tháng Đặt Mua
Phí duy trì 24 tháng 850.000đ x 24 tháng Đặt Mua
Phí duy trì 36 tháng 800.000đ x 36 tháng Đặt Mua
CHỮ KÝ SỐ HSM CHI PHÍ ĐẶT MUA
Phí duy trì 12 tháng 1.485.000đ x 12 tháng Đặt Mua
Phí duy trì 24 tháng 1.430.000đ x 24 tháng Đặt Mua
Phí duy trì 36 tháng 1.380.000đ x 36 tháng Đặt Mua

Lưu ý:

    Trong trường hợp Quý khách làm mất USB token, Quý khách chỉ cần đóng phí 500,000VNĐ để chúng tôi cấp lại token.

    Bảng giá dịch vụ Chữ ký số chưa bao gồm phí khởi tạo lần đầu 300.000VNĐ

GIỚI THIỆU CHỮ KÝ SỐ

  • Chữ ký số là một thiết bị được mã hóa tất cả các dữ liệu, thông tin của một doanh nghiệp, dùng để thay thế cho chữ ký trên các loại văn bản và tài liệu số, thực hiện trong các giao dịch điện tử qua mạng internet. Chữ ký số đơn giản như là một con dấu để xác nhận văn bản này là của của Doanh nghiệp sử dụng để ký vào những báo cáo, văn bản mà Doanh nghiệp giao dịch đặc biệt là với Cơ quan thuế, Hải Quan và Bảo Hiểm.
  • Chữ ký số được lưu trữ trong một chiếc USB (được gọi là USB Token). Được bảo mật bằng mật khẩu được gọi là mã PIN.
  • Chữ ký số là thiết bị đảm bảo an toàn và chính xác tính bảo mật, toàn vẹn dữ liệu và là bằng chứng chống chối bỏ trách nhiệm trên nội dung đã ký, giúp cho các cá nhân hay cơ quan tổ chức cũng yên tâm hơn với các giao dịch điện tử của mình.