CHỮ KÝ SỐ CHI PHÍ
Phí duy trì 12 tháng 115.200đ x 12 tháng Đặt Mua
Phí duy trì 24 tháng 77.200đ x 24 tháng Đặt Mua
Phí duy trì 36 tháng 66.400đ x 36 tháng Đặt Mua
CHỮ KÝ SỐ CÁ NHÂN - VÀNG

CHỮ KÝ SỐ CÁ NHÂN - VÀNG

Kê khai thuế qua mạng.

Quyết toán thuế.

Ký email, văn bản.

Giao dịch ngân hàng điện tử, chứng khoán điện tử...

CHI PHÍ
Phí duy trì 12 tháng 84.800đ x 12 tháng Đặt Mua
Phí duy trì 24 tháng 84.800đ x 24 tháng Đặt Mua
CHỮ KÝ SỐ CÁ NHÂN - KIM CƯƠNG

CHỮ KÝ SỐ CÁ NHÂN - KIM CƯƠNG

Kê khai thuế qua mạng.

Quyết toán thuế.

Ký email, văn bản.

Giao dịch ngân hàng điện tử, chứng khoán điện tử...

Mã hóa dữ liệu, bảo mật thông tin

CHI PHÍ
Phí duy trì 12 tháng 125.200đ x 12 tháng Đặt Mua
Phí duy trì 24 tháng 125.200đ x 24 tháng Đặt Mua
CHỮ KÝ SỐ CHO MÁY CHỦ

CHỮ KÝ SỐ CHO MÁY CHỦ

Chữ ký số cho máy chủ dùng để xác thực các dữ liệu lưu trữ trên máy chủ như: email, văn bản, tài liệu…

Có thể ký số trên máy chủ của khách hàng hay ký số trên nền tảng web.

CHI PHÍ
Phí duy trì 12 tháng 900.000đ x 12 tháng Đặt Mua
Phí duy trì 24 tháng 850.000đ x 24 tháng Đặt Mua
Phí duy trì 36 tháng 800.000đ x 36 tháng Đặt Mua
CHỮ KÝ SỐ HSM

CHỮ KÝ SỐ CHO HSM

 Là thiết bị phần cứng có thể sinh cặp khóa (khóa bí mật và khóa công khai) và bảo vệ khóa bí mật đó, được giao cho khách hàng để thực hiện ký số

 Là module bảo mật phần cứng duy nhất đạt chuẩn FIPS140-2 mức 4

 Có khả năng thực hiện 1200 transaction/giây.

 Hỗ trợ khả năng load balancing, tối đa lên tới 16 thiết bị

 Đã được sử dụng cho các hệ thống chính phủ của Châu Âu

 Thiết bị phù hợp với các tổ chức, doanh nghiệp cần ký nhiều và nhanh (có thể ký tự động)

CHI PHÍ
Phí duy trì 12 tháng 1.485.000đ x 12 tháng Đặt Mua
Phí duy trì 24 tháng 1.430.000đ x 24 tháng Đặt Mua
Phí duy trì 36 tháng 1.380.000đ x 36 tháng Đặt Mua

Lưu ý:

    Trong trường hợp Quý khách làm mất USB token, Quý khách chỉ cần đóng phí 500,000VNĐ để chúng tôi cấp lại token.

    Bảng giá dịch vụ Chữ ký số chưa bao gồm phí khởi tạo lần đầu 300.000VNĐ

GIỚI THIỆU CHỮ KÝ SỐ

  • Chữ ký số là một thiết bị được mã hóa tất cả các dữ liệu, thông tin của một doanh nghiệp, dùng để thay thế cho chữ ký trên các loại văn bản và tài liệu số, thực hiện trong các giao dịch điện tử qua mạng internet. Chữ ký số đơn giản như là một con dấu để xác nhận văn bản này là của của Doanh nghiệp sử dụng để ký vào những báo cáo, văn bản mà Doanh nghiệp giao dịch đặc biệt là với Cơ quan thuế, Hải Quan và Bảo Hiểm.
  • Chữ ký số được lưu trữ trong một chiếc USB (được gọi là USB Token). Được bảo mật bằng mật khẩu được gọi là mã PIN.
  • Chữ ký số là thiết bị đảm bảo an toàn và chính xác tính bảo mật, toàn vẹn dữ liệu và là bằng chứng chống chối bỏ trách nhiệm trên nội dung đã ký, giúp cho các cá nhân hay cơ quan tổ chức cũng yên tâm hơn với các giao dịch điện tử của mình.