Hóa đơn điện tử
Công ty TNHH P.A Việt Nam
 
Địa chỉ(Address): 196 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
MST(Tax code): 0302431595  Điện thoại(Tel): 02862563737   Email: hoadon@hoadon.cloud
Số tài khoản(Bank Acc):    Tại ngân hàng(At): VIETCOMBANK (CN Hùng Vương, TP.HCM)


 

Hóa đơn giá trị gia tăng

(VAT INVOICE)

Ngày (Date) ... tháng (month) ... năm (year) ...

Mẫu số(Form): 01GTKT0/001
Ký hiệu(Serial): PA/19E
Số(No.): 0000000
 
Họ tên người mua hàng (The purchaser):
 
Tên đơn vị (Client name):
 
Mã số thuế (Client's tax code):
 
Địa chỉ (Client's address):
 
Hình thức thanh toán (Payment method): Số tài khoản (A/c No.):
 
STT
(No.)
Tên hàng hóa, dịch vụ
(Goods, services, description)
Đơn vị tính
(Unit)
Số lượng
(Quantity)
Đơn giá
(Price)
Thành tiền
(Total)
Thuế suất
(VAT rate)
Thuế GTGT
(VAT amount)
Cộng
(Amount)
1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6x7 9=6+8
 
                 
                 
                 
                 
Tổng cộng tiền thanh toán (Total amount):
 
Số tiền viết bằng chữ(Amount in words) :
 
      /             0%            5%           10%     
Tổng tiền chịu thuế(Total tax amount) :
Tồng tiền thuế GTGT(Total VAT amount) :
 
 
 
 

Người Mua Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Sign, full name )

   

Người Bán Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Sign, full name )

 
       
 
 
 
 
 
Trang tra cứu: https://tracuu.hoadon.cloud  Mã tra cứu:

Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử Thông Minh được cung cấp bởi Công Ty TNHH P.A Việt Nam
MST: 0302431595 - Tel: +84-28-6.2563737 - Website: https://www.pavietnam.vn

Thông tin mẫu hóa đơn

Chọn logo
Tên công ty
Số điện thoại
Địa chỉ công ty
Mã số thuế
Tên mẫu số
Ký hiệu
Số dòng dữ liệu
Số tài khoản ngân hàng
Tên ngân hàng
Website
Thư điện tử (Email)

Thông tin liên hệ

Họ và tên
Số điện thoại
Thư điện tử (Email)
Người giới thiệu
X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales