Thông tin mẫu hóa đơn

Chọn logo

Thông tin liên hệ

Mẫu hóa đơn 41

Hóa đơn điện tử
Công Ty TNHH P.A Việt Nam
 
Địa chỉ : 196 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế : 0302431595 
Điện thoại : 02862563737   Fax: 02862563737
Số tài khoản : 0421003848922   Tại : VIETCOMBANK (CN Hùng Vương, TP.HCM)

 

Mẫu số : 01GTKT0/001

Ký hiệu : PA/19E

Số : 0000000


Hóa đơn giá trị gia tăng

Ngày lập hóa đơn .../ .../ ...

 
Họ tên người mua hàng :
 
Tên đơn vị :
 
Mã số thuế :
 
Địa chỉ :
 
Hình thức thanh toán : Số tài khoản :
 
STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Thuế suất
Tiền thuế
Tổng tiền sau thuế
1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6x7 9=6+8
 
                 
                 
                 
                 
Cộng tiền hàng hóa dịch vụ :
Tổng cộng tiền thanh toán :
Số tiền viết bằng chữ (Amount in words):
 
 

Người Mua Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

   

Người Bán Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

 
       
 
 
 
 
 
Trang tra cứu: https://tracuu.hoadon.cloud  Mã tra cứu:

Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử Thông Minh được cung cấp bởi Công Ty TNHH P.A Việt Nam
MST: 0302431595 - Tel: +84-28-6.2563737 - Website: https://www.pavietnam.vn

    Mẫu hóa đơn liên quan

X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales