Thông tin mẫu hóa đơn

Chọn logo

Thông tin liên hệ

Mẫu phiếu xuất kho nội bộ

Hóa đơn điện tử
Công Ty TNHH P.A Việt Nam
 
Địa chỉ (Address): 196 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
MST (Taxcode): 0302431595   Điện thoại (Tel): 02862563737   Email: hoadon@hoadon.cloud
Số tài khoản (Bank Acc): 0421003848922   Tại ngân hàng (At): VIETCOMBANK (CN Hùng Vương, TP.HCM)

 

Phiếu xuất kho
kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ

(VAT INVOICE)

Ngày (Date) ... tháng (month) ... năm (year) ...

Mẫu số (Form): 01GTKT0/001
Ký hiệu (Serial): PA/19E
Số (No.): 0000000
 
Căn cứ lệnh điều động số (Pursuant operation order No.): Ngày (Date) tháng (month) năm (year))
 
của (of): về việc (about)
 
Họ tên người vận chuyển (Carrier's full name): Hợp đồng số (Contract number):
 
Phương tiện vận chuyển (Transportation):
 
Xuất tại kho (Out stock):
 
Nhập tại kho (In stock):
 
STT
(No.)
Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư
(Brand name, specifications, quality of materials)
Đơn vị tính
(Unit)
Số lượng
(Quantity)
Đơn giá
(Price)
Thành tiền
(Amount)
Thực xuất
(Out quantity)
Thực nhập
(In quantity)
 
             
             
             
             
             
Tổng cộng (Total amount):
 

Người lập

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Sign, full name )

 

Thủ kho xuất

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Sign, full name )

 
 

Người vận chuyển

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Sign, full name )

 

Thủ kho nhập

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Sign, full name )

 
 
Trang tra cứu: https://tracuu.hoadon.cloud  Mã tra cứu:

Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử Thông Minh được cung cấp bởi Công Ty TNHH P.A Việt Nam
MST: 0302431595 - Tel: +84-28-6.2563737 - Website: https://www.pavietnam.vn

    Mẫu hóa đơn liên quan

X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales