Thông tin mẫu hóa đơn

Chọn logo
Tên công ty
Số điện thoại
Địa chỉ công ty
Mã số thuế
Tên mẫu số
Ký hiệu
Số dòng dữ liệu
Số tài khoản ngân hàng
Tên ngân hàng
Website
Thư điện tử (Email)

Thông tin liên hệ

Họ và tên
Số điện thoại
Thư điện tử (Email)
Người giới thiệu

Mẫu phiếu xuất kho nội bộ

Hóa đơn điện tử
Công ty TNHH P.A Việt Nam
 
Địa chỉ: 196 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
MST: 0302431595  Điện thoại: 02862563737   Email: hoadon@hoadon.cloud
Số tài khoản:    Tại ngân hàng: VIETCOMBANK (CN Hùng Vương, TP.HCM)


 

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ

Ngày... tháng... năm...

Mẫu số: 01GTKT0/001
Ký hiệu: PA/19E
Số: 0000000
 
Căn cứ lệnh điều động số : Ngày tháng năm
 
của : về việc
 
Họ tên người vận chuyển : Hợp đồng số :
 
Phương tiện vận chuyển :
 
Xuất tại kho :
 
Nhập tại kho :
 
STT
Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Thực xuất
Thực nhập
 
             
             
             
             
             
Tổng cộng :
 

Người lập

( Ký, ghi rõ họ tên )

 

Thủ kho xuất

( Ký, ghi rõ họ tên )

 
 

Người vận chuyển

( Ký, ghi rõ họ tên )

 

Thủ kho nhập

( Ký, ghi rõ họ tên )

 
 
Trang tra cứu: https://tracuu.hoadon.cloud  Mã tra cứu:

Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử Thông Minh được cung cấp bởi Công Ty TNHH P.A Việt Nam
MST: 0302431595 - Tel: +84-28-6.2563737 - Website: https://www.pavietnam.vn

    Mẫu hóa đơn liên quan

X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales