Thông tin mẫu hóa đơn

Chọn logo

Thông tin liên hệ

Mẫu hóa đơn 18

Hóa đơn điện tử
Công Ty TNHH P.A Việt Nam
 
Địa chỉ : 196 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
MST : 0302431595   Điện thoại : 02862563737   Email: hoadon@hoadon.cloud
Số tài khoản : 0421003848922   Tại ngân hàng : VIETCOMBANK (CN Hùng Vương, TP.HCM)

 

Hóa đơn giá trị gia tăng

Ngày... tháng... năm...

Mẫu số : 01GTKT0/001
Ký hiệu : PA/19E
Số : 0000000
 
Họ tên người mua hàng :
 
Tên đơn vị :
 
Mã số thuế :
 
Địa chỉ :
 
Hình thức thanh toán : Số tài khoản :
 
STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
 
           
           
           
           
Cộng tiền hàng :
Thuế suất GTGT :
Tiền thuế GTGT :
Tổng cộng thanh toán :
 
Số tiền viết bằng chữ :
 
 
 
 
 

Người Mua Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

   

Người Bán Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

 
       
 
 
 
 
Trang tra cứu: https://tracuu.hoadon.cloud  Mã tra cứu:

Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử Thông Minh được cung cấp bởi Công Ty TNHH P.A Việt Nam
MST: 0302431595 - Tel: +84-28-6.2563737 - Website: https://www.pavietnam.vn

    Mẫu hóa đơn liên quan

X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales