Thông tin mẫu hóa đơn

Chọn logo

Thông tin liên hệ

Mẫu hóa đơn 3

Hóa đơn điện tử

MST: 0302431595

Công Ty TNHH P.A Việt Nam

Điện thoại : 02862563737   Email: hoadon@hoadon.cloud   Fax: 02862563737  

Địa chỉ : 196 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tài khoản : 0421003848922

Ngân hàng : VIETCOMBANK (CN Hùng Vương, TP.HCM)

Mẫu số (Form): 01GTKT0/001

Ký hiệu (Serial): PA/19E

Số (No.): 0000000

 

Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

Ngày... tháng... năm...

 
Căn cứ hợp đồng kinh tế số: Ngày: tháng: năm:
 
Của: Công Ty TNHH P.A Việt Nam
 
Với tổ chức, cá nhân: Mã số thuế:
 
Họ và tên người vận chuyển: Hợp đồng số:
 
Phương tiện vận chuyển:
 
Xuất tại kho:
 
Nhập tại kho:
 
STT Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư
(Sản phẩm, hàng hóa)
Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6 7 = 5x6
 
Tổng cộng thanh toán:
 
Số tiền viết bằng chữ:
 
 
 
 

Người Mua Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

 

Người lập

( Ký, ghi rõ họ tên )

 

Thủ kho xuất

( Ký, ghi rõ họ tên )

 
 

Người vận chuyển

( Ký, ghi rõ họ tên )

Thủ kho nhập

( Ký, ghi rõ họ tên )

 
 
Trang tra cứu: https://tracuu.hoadon.cloud  Mã tra cứu:

Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử Thông Minh được cung cấp bởi Công Ty TNHH P.A Việt Nam
MST: 0302431595 - Tel: +84-28-6.2563737 - Website: https://www.pavietnam.vn

    Mẫu hóa đơn liên quan

X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales