Thông tin mẫu hóa đơn

Chọn logo

Thông tin liên hệ

Mẫu hóa đơn 5

Hóa đơn điện tử
Công Ty TNHH P.A Việt Nam
 
Địa chỉ (Address): 196 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế (Taxcode): 0302431595 
Điện thoại (Tel): 02862563737   Fax: 02862563737  
Số tài khoản (Bank Acc): 0421003848922   Tại (At): VIETCOMBANK (CN Hùng Vương, TP.HCM)

 

Mẫu số (Form): 01GTKT0/001

Ký hiệu (Serial): PA/19E

Số (No.): 0000000


Hóa đơn giá trị gia tăng

(VAT INVOICE)

Ngày lập hóa đơn (Date invoice) .../ .../ ...

 
Họ tên người mua hàng (The purchaser):
 
Tên đơn vị (Client name):
 
Mã số thuế (Client's tax code):
 
Địa chỉ (Client's address):
 
Hình thức thanh toán (Payment method): Số tài khoản (A/c No.):
 
STT
(No.)
Tên hàng hóa, dịch vụ
(Goods, services, description)
Đơn vị tính
(Unit)
Số lượng
(Quantity)
Đơn giá
(Price)
Thành tiền
(Total)
Thuế suất
(VAT rate)
Thuế GTGT
(VAT amount)
Cộng
(Amount)
1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6x7 9=6+8
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Tổng cộng tiền thanh toán (Total amount):
 
Số tiền viết bằng chữ (Amount in words):
 
 
 
 

Người Mua Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Sign, full name )

   

Người Bán Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Sign, full name )

 
       
 
 
 
 
 
Trang tra cứu: https://tracuu.hoadon.cloud  Mã tra cứu:

Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử Thông Minh được cung cấp bởi Công Ty TNHH P.A Việt Nam
MST: 0302431595 - Tel: +84-28-6.2563737 - Website: https://www.pavietnam.vn

    Mẫu hóa đơn liên quan

X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales