Thông tin mẫu hóa đơn

Chọn logo

Thông tin liên hệ

Mẫu hóa đơn 1

Hóa đơn điện tử
Công Ty TNHH P.A Việt Nam
Địa chỉ (Address): 196 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
MST (Taxcode): 0302431595   Điện thoại (Tel): 02862563737   Email: hoadon@hoadon.cloud
STK (Bank Acc): 0421003848922   Tại (At): VIETCOMBANK (CN Hùng Vương, TP.HCM)

 

Hóa đơn giá trị gia tăng

(VAT INVOICE)

Ngày (Date) ... tháng (month) ... năm (year) ...

Mẫu số (Form): 01GTKT0/001
Ký hiệu (Serial): PA/19E
Số (No.): 0000000
 
Họ tên người mua hàng (The purchaser):
 
Tên đơn vị (Client name):
 
Mã số thuế (Client's tax code):
 
Địa chỉ (Client's address):
 
Hình thức thanh toán (Payment method): Số tài khoản (A/c No.):
 
STT (No.) Tên hàng hóa, dịch vụ (Goods, services, description) Đơn vị tính (Unit) Số lượng (Quantity) Đơn giá (Price) Thành tiền (Amount)
1 2 3 4 5 6=4x5
 
           
           
           
           
Cộng tiền hàng (Total):
Thuế suất GTGT (VAT rate):
Tiền thuế GTGT (VAT amount):
Tổng cộng thanh toán (Total amount):
 
Số tiền viết bằng chữ (Amount in words):
 
 
 
 
 

Người Mua Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Sign, full name )

   

Người Bán Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Sign, full name )

 
       
 
 
 
 
Trang tra cứu: https://tracuu.hoadon.cloud  Mã tra cứu:

Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử Thông Minh được cung cấp bởi Công Ty TNHH P.A Việt Nam
MST: 0302431595 - Tel: +84-28-6.2563737 - Website: https://www.pavietnam.vn

    Mẫu hóa đơn liên quan

X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales