Hóa Đơn #0

99.000 Vnđ 100 Hóa đơn

Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn

Không cần cài đặt

Hướng dẫn thủ tục phát hành.

Phí khởi tạo lần đầu: 800.000 VNĐ

Đăng ký

Hóa Đơn #1

299.000 Vnđ 350 Hóa đơn

Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn

Không cần cài đặt

Hướng dẫn thủ tục phát hành.

Phí khởi tạo lần đầu: 800.000 VNĐ

Đăng ký

Hóa Đơn #2

999.000 Vnđ 1.500 Hóa đơn

Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn

Không cần cài đặt

Hướng dẫn thủ tục phát hành.

Phí khởi tạo lần đầu: 800.000 VNĐ

Đăng ký

Hóa Đơn #3

1.999.000 Vnđ 4.000 Hóa đơn

Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn

Không cần cài đặt

Hướng dẫn thủ tục phát hành

Tặng loa FREI

Phí khởi tạo lần đầu: 800.000 VNĐ

Đăng ký

Hóa Đơn #4

2.999.000 Vnđ 7.500 Hóa đơn

Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn

Không cần cài đặt

Hướng dẫn thủ tục phát hành

Phí khởi tạo lần đầu: 800.000 VNĐ

Đăng ký

Hóa Đơn #5

4.999.000 Vnđ 15.000 Hóa đơn

Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn

Không cần cài đặt

Hướng dẫn thủ tục phát hành

Phí khởi tạo lần đầu: 800.000 VNĐ

Đăng ký

Hóa Đơn #6

6.999.000 Vnđ 25.000 Hóa đơn

Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn

Không cần cài đặt

Hướng dẫn thủ tục phát hành

Phí khởi tạo lần đầu: 800.000 VNĐ

Đăng ký

Hóa Đơn #7

Giá cực ưu đãi Trên 25.000 Hóa đơn

Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn

Không cần cài đặt

Hướng dẫn thủ tục phát hành

Phí khởi tạo lần đầu: 800.000 VNĐ

Liên hệ

Dịch vụ bổ sung

  Chi phí Đặt mua
Miễn phí theo mẫu mặc định của P.A
0đ
 
Thiết lập mẫu hóa đơn theo yêu cầu đặc thù riêng
3.000.000đ / 1 lần thiết kế
Đặt mua

Bảng so sánh các gói dịch vụ

Tính Năng Hóa đơn #0 Hóa đơn #1 Hóa đơn #2 Hóa đơn #3 Hóa đơn #4 Hóa đơn #5 Hóa đơn #6 Hóa đơn #7
Theo mẫu chuẩn và định dạng xml mới nhất của tổng cục thuế
Phân quyền cho từng người dùng kế toán, cấp quản lý cho từng chi nhánh
Nhận thông báo từ hệ thống và thông báo chung
Bảo vệ tài khoản an toàn bảo mật  Có thể cấu hình chỉ cho phép 1 IP nào đó hoặc bảo vệ bằng câu hỏi bí mật mới cho phép truy cập vào quản lý HDDT
Tạo, sửa, xóa hóa đơn, xem chi tiết trước khi xuất hóa đơn.
Tự động lấy thông tin khách hàng từ hệ thống tổng cục thuế  Người xuất chỉ cần nhập MST của khách hàng vào là sẽ có đầy đủ thông tin đơn vị cần xuất hóa đơn chứ không cần phải nhập đầy đủ từng cột.
Xử lý hóa đơn  Thay thế, điều chỉnh và hủy bỏ
Quản lý phiếu xuất kho
Quản lý đối soát hóa đơn thanh toán  Có thể theo dõi những khách đã thanh toán hay chưa để biết mà xuất hóa đơn
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Xuất dữ liệu hóa đơn tháng
Bảng kê hóa đơn, chứng từ hóa đơn, dịch vụ bán ra.
Chuyển đổi hóa đơn  Có thể chuyển đổi HDDT sang hóa đơn giấy theo đúng quy định của Cơ Quan Thuế
Quản lý khách hàng, sản phẩm
Xuất dữ liệu hóa đơn tháng
Import danh sách khách hàng và sản phẩm vào hệ thống từ file excel có sẵn.
Tùy chỉnh mẫu nội dung gửi mail thông báo  Có thể tự thiết kế lại tiều đề, nội dung email để gửi mail thông báo đến cho người mua.
Import hóa đơn từ file excel được export từ phần mềm thứ 3 vào hệ thống
Thiết lập SMTP riêng  Có thể tự cấu hình theo mail server riêng mà không cần dùng mail server mặc định của hệ thống
Xuất hóa đơn tự động gửi mail đến cho khách hàng
Có sẵn api để hỗ trợ tích hợp từ phần mềm thứ 3  Khách hàng có thể dùng api này để tích hợp vào phần mềm trung gian, có thể tạo hóa trực tiếp từ phần mềm trung gian mà không cần phải tạo thêm từ hệ thống HDDT của P.A nữa
Có thể tự cấu hình tăng số dòng chi tiết trên 1 trang của tờ hóa đơn.
Truy cập quản lý hóa đơn và link tra cứu theo tên miền riêng  Nếu có tên miền riêng có thể cấu hình link quản trị và link tra cứu theo tên miền để cho chuyên nghiệp hơn.
Ký phát hành hóa đơn hàng loạt.
Hỗ trợ quản lý nhiều chi nhánh.
Công cụ tự thiết kế mẫu hóa đơn cho khách hàng.
Cung cấp hóa đơn điện tử xác thực với Tổng cục thuế.
Kiểm tra hóa đợn hợp lệ ngay trang tra cứu.
Quản lý hóa đơn đầu vào. Cho phép upload các hóa đơn đầu vào từ file xml, pdf… của các đơn vị cung cấp hoá đơn điện tử khác, và đưa vào chi phí đầu vào của công ty… giúp kế toán không phải ngồi nhập tay các hóa đơn trên.
Cảnh báo công nợ xấu - không cho xuất hóa đơn điện tử.
Download hóa đơn điện tử để lưu trữ riêng.
Cảnh báo hóa đơn điện tử xuất sai cho CEO và Kế Toán Trưởng Cảnh báo cho CEO hoặc kế toán trưởng các hóa đơn xuất sai, để CEO và Kế Toán Trưởng kiểm tra và đối chiếu lại.
Phát hành hóa đơn điện tử qua SMS Mặc định khi phát hành hóa đơn sẽ gửi hóa đơn thông qua email, Nếu muốn phát hành hóa đơn bằng SMS thì phải tính phí riêng.
  Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay